HALLOWEEN COSTUME CONSTRUCTION
MENU
news
about
-armor
-accessories
-xena
forum
links


FORUM THREAD
Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page

(02/14/2013•20:10) pelles case [edit]carrOrettecheekly 
Jak to jest, że jedni osobistości rozpatrują, że tylko walcząc, zdołają cokolwiek uzyskać, prognozując bieżących zalety? Inni przewodzą się maksymami, rozkładem, dla nich najwyższa jest dyscyplina. Dlaczego jeszcze inne społeczeństwo wstępują w rolę zwycięzcy, nastawiają się na zarabianie sukcesu, znaczący staje się status, portret i rzetelna materialne?

A co z tymi, którzy, spełniając już wielu afer, zbierają się na dzieleniu zdolnością, roztaczają opiekę nad innymi, dążąc do wygładzenia warunków witalnych? Odpowiedzi na te pytania podaruje idea Szpul Dynamics opracowana przez Dona Becka i Chrisa Cowana, wcześniej funkcjonująca także pod kategorią Poziomy Zalety Gravesa - stworzona przez Carla Gravesa.

Carl Graves na bazie testowań z tysiącami ludzi w wielu obszarach na Masie, często powracając do nich po wielu latach, znajdował, że specjaliści te co mocny czas przebywają na różny rząd świadomości, wchodząc na kolejny etap swojego życia. Przyspieszając wyższy poziom świadomości, zabierają ze sobą minipale usate pełny ładunek badań ze wcześniejszych rządów, rozumiejąc, dotykając i pojmując więcej. Szczyty Zalety Gravesa są pochodzeniem, ceny witalnych, takich jak: rodzina, pieniądze, bezpieczeństwo, niezależność, uczciwość, jakimi ludzie zarządzają się w żywocie. Ceny z sekwencji kształtują dobory i motywację, wpływają na to, co powodujemy i jak rozmieszczamy sobie czas. Bowiem świat dookoła nas coraz żwawiej się przekształca, sztuka adaptowania się do władających warunków zaczyna naciągać nadrzędnego uznania. Potrzebujemy odpowiadać swoje pelle wartości i procedury myślenia tak, aby funkcjonować najkorzystniej w ściskającym nas środowisku, co wiąże się z koniecznością wypatrzenia i docenienia coraz ogromniejszej doz spraw. Dzięki poszukiwaniom, Graves stworzył ideę Rządów, która daje wiele nauce na przedmiot tego, na jakim etapie znajdują się i w którym trendzie przemieszczają się jednostki, a w ostateczności struktury i pełne społeczeństwa.

Wszelka osobowość ma doświadczenia powstający z bycia na wcześniejszych stopniach aż do obecnego, na którym się znajduje. Dodatkowo wszystkie inne wpływają na nią dzięki odrębnym ludziom, kulturze, środowiskom, wiadomościom, co zezwoli na aktywację następnego, wyższego pułapu. Na co dzień osobowość funkcjonuje na wszelkich dotychczasowych szczytach, jednak jeden z nich w danym momencie jest panujący. Żaden z tych rzędów nie jest lepszy ani gorszy, podstawową dozą jest efektywność podarowanego pułapu w konkretnym środowisku. Teoretycznie istnienie możność przeskoczenia np. o dwa rzędy, ale nie wygramy drogocennej nauce i doświadczeń, jakie trwalibyśmy, przebiegając na ominiętym etapie. Dlatego przyrodniczym przebiegiem jest przepływ przez każdy rząd. Każdy z nich charakteryzuje się odrębną motywacją, koniecznością, światopoglądem, zatrzymaniem, filologią, wartościami czy etyką, różne są także faktory, które sprawiają dojście na lepszy london escort poziom. Co więcej, w złączeniu z ideą Kena Vilbera, czyli Wzornikiem Czterech Ćwiartek, każdy stopień można zaprezentować pod rogiem właściwości psychologicznych, biologicznych, sporządzania informacji, stanów politycznych, uprawnienia, otoczenia, systemów oszczędnościowych, połączeń szykownych, kontaktów, norm lub konwenansów. Szczegóły w kolejnych przedmiotach, a teraz charakterystyka pułapów.

Przeżycie to główny poziom, którego doświadcza nowo narodzony człowiek. Żyjąc w nim, nadzoruje się (przy podpory odmiennych) początkowymi instynktami, prywatnym bezpieczeństwem, potrzebuje przede wszystkim przetrwać – znajdować wodę, wikt i ciepłe obszary, zaspokoić prośby fizjologiczne. Totalnie tak, jak zwierzaki. Kto postępuje, oprócz niemowląt, na tym poziomie? Ludzie starzy, bezdomni, silnie słabe rodziny, osoby zażywający dragi patent żeglarza jachtowego lub po traumie. Naturalną potrzebą ludzi na poziomie przetrwania jest środowisko się ludźmi w bezpiecznym miejscu, żeby wspólnie przetrwać, dlatego wpisze na następny stopień.


Człowiek postępujący na poziomie Klanu to osoba, która zacznie dbać o bezpieczne, familiarne gniazdo, dzięki temu popierając rodzaj. W przeciwieństwie do wcześniejszego, nie jest już taka bezbronna. Podporządkuje ona swoje życie ukazom starszych ludzi, najczęściej prywatnym przodkom. Pokazuje posłuszeństwo swojemu rodowi – rodzinie i rozporządzającym zwyczajom. Pojawia się myślenie czarodziejskie, wiara w religijne obszaru, ceremoniały i fetysze. Jeśli zauważysz ludzi teistów w serafinów portierów, w magiczne tradycje familiarne, przesądy albo spotkasz członka gangu, drużyny sportowej lub korporacji, to bardzo wykonalne, że postępuje na pułapie plemienia/klanu. W pewnym momencie człowiek rozpoczyna się buntować i zarabia trzeci rząd – Wojaka.

Wojak umyka przed przewagą pozostałych, zaspokaja od razu prywatne projekty i zmysły, powodując sobie przyjemność. Wyraża siebie, czyni, co potrzebuje, kiedy i gdzie potrzebuje, bez aspektu na nic, bo nie jest okrojony przez ochrony. Zważa, że glob jest dżunglą, całą zagrożeń i drapieżców. Walczy, zechce panować, domaga się szacunku i opieki, żeby wszystko kontrolować. Na tym pułapie postępuje zbuntowana młodzież, osobistości pracujący różnymi lub angażujący się w „wyścig szczurów”. Kiedy wiarus staje się wyczerpany nieustanną kampanią, zaczyna cenić zasady, jest to początek wejścia na stopień Organizmu.

Jednostka na pułapie czwartym zważa, że życie ma sens, kierunek i zamiar z góry ustalony. Wierzy w przeznaczenie, boże plany. Zacnie odczuwa się w układzie hierarchicznym, ulega wpływom, w swoje żywota wnosi ład, bo według niej zapewni jej to spodziewaną nagrodę (np. w niebie). Wyśmienicie odnajduje się, gdy pozna maksymie, maksymy, dlatego potrzebuje wszelakich życiowych wskazówek i kodeksów procedowania. Jedną z najważniejszych potrzeb jest tło rodziny, bezpieczna praca i stabilność. Ludzi będących na tym pułapie spotykasz w Kościele, wojsku, korporacji, ekipach prawicowych. Jednakże zawsze z jakiejś teamy zacznie lać się Lider – czyli osoba na poziomie piątym.

Lider nakręcony jest na triumf, przedsiębiorczość, wzięcie rzeczy we prywatne dłoni. Odrabia zgodnie z prywatnym interesem, tak, ażeby wygrywać. Wierzy, że progres i deformacja jest nieodłączna, przeszukuje dogodniejszych rozwikłań, inżynierii czy metody działania. Często w jego wypowiedziach można znaleźć takie słowa jak: plan, sukces, autonomia. Lider poszukuje obszernego życia, uczy się strategią prób i błędów poprzez zobaczenie. Ludzie będące na tym pułapie wyróżniają się kreatywnością, elastycznością w rozważaniu i funkcjonowaniach, zdołają rozporządzać gromadą ludzi. Wzory znajdziesz w arbitralnej spółce, wśród managerów, szefów albo biznesmenów. Jeśli chodzi o partie polityczne, przykładem jest lewica (poziom lidera i teamy). Przywódce po długiej gonitwie za obiektami, dosięgnięciami i dobrobytem, dzięki gotowości partycypowania się swoją zdolnością, wstępują na rząd Teamu.

Specjaliści, które działają na tym poziomie, startują partycypować się swoim doświadczeniem i inteligencją żywotną. Chcą być wśród ludzi i pomagać ich w działaniach, tworzyć systemy zezwalające sprawnie opiekować się postulującym. Animują ludzi, żeby emancypowali się od chciwości i zasadów, promują wspólnotowość i spójność. Na tym poziomie następuje odnowa duchowości, zagłębiania się w życie domowe osobiste i odrębnych. Małżeństwa na tym poziomie chętnie pobudzają fundacje lub organizacje humanitarne, są mentorami dla pozostałych.Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page
news | about | armor | accessories | xena | forum | users | links | feedback | home
All content ©1998-2003, William Yu