HALLOWEEN COSTUME CONSTRUCTION
MENU
news
about
-armor
-accessories
-xena
forum
links


FORUM THREAD
Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page

(02/21/2013•01:32) Excavatrices [edit]carrOrettecheekly 
Jak to jest, że jedni osobistości opiniują, że tylko wojując, zdołają cokolwiek zyskać, oczekując bezzwłocznych korzyści? Wyraźni przewodzą się maksymami, porządkiem, dla nich najważniejsza jest dyscyplina. Dlaczego jeszcze różne grupy wchodzą w glebę zwycięzcy, nastawiają się na uzyskanie triumfu, znaczący staje się status, portret i rzetelna materialne?

A co z tymi, którzy, dokonując już wielu spraw, zbierają się na rozdzielaniu mądrością, roztaczają kuratelę nad drugimi, sprawdzając do wygładzenia warunków żywotnych? Odpowiedzi na te testowania podaruje koncepcja Spiral Dynamics opracowana przez Dona Becka i Chrisa Cowana, wcześniej przebiegająca też pod nazwą Szczyty Zalet Gravesa - stworzona przez Carla Gravesa.

Carl Graves na podstawie studiowań z tysiącami ludzi w wielu miejscach na Gleby, często powracając do nich po wielu latach, stwierdził, że społeczeństwo te co lubiany czas przejeżdżają na inny stopień świadomości, wstępując na kolejny etap swojego żywota. Aktywując lepszy pułap świadomości, zabierają ze sobą escavatori usati całkowity bagaż przejść ze wcześniejszych stopni, przyswajając, obmacując i przeżywając więcej. Rzędy Wartości Gravesa są podłożem, zalecie życiowych, takich jak: rodzina, pieniądze, bezpieczeństwo, wolność, prostota, jakimi osoby prowadzą się w życiu. Cenie z kolei modelują wybory i motywację, oddziaływają na to, co produkujemy i jak załatwiamy sobie czas. Ponieważ świat dookoła nas coraz prędzej się zmienia, sztuka przyswajania się do królujących warunków rozpoczyna kłamać głównego znaczenia. Potrzebujemy retuszować swoje tractopelle jcb zalety i procedury rozmyślania tak, aby żyć najkorzystniej w opasującym nas otoczeniu, co wiąże się z koniecznością wykrywania i rozumienia coraz potężniejszej sumy sprawie. Dzięki studiowaniom, Graves stworzył koncepcję Poziomów, która daje dużo zdolności na przedmiot tego, na jakim etapie znajdą się i w jakim trendzie przemieszczają się placówki, a w rezultacie organizacje i całkowite ludzi.

Wszelka osoba ma doświadczenie powstający z bycia na wcześniejszych poziomach aż do obecnego, na jakim się znajduje. Dodatkowo wszystkie inne oddziaływają na nią dzięki innym ludziom, kulturze, środowiskom, adnotacjom, co zezwoli na aktywację kolejnego, wyższego pułapu. Na co dzień osobowość funkcjonuje na każdych dotychczasowych rządach, jednak jeden z nich w wiadomym momencie jest przeważający. Żaden z tych szczytów nie jest lepszy ani gorszy, fundamentalną miarką jest efektywność danego pułapu w konkretnym otoczeniu. Teoretycznie bycie możliwość przeskoczenia np. o dwa stopnie, lecz nie wygramy kosztownej nauce i doświadczeń, jakie trwalibyśmy, przebiegając na ominiętym etapie. Dlatego rzeczywistym sporem jest przepływ przez każdy pułap. Każdy z nich charakteryzuje się różną motywacją, potrzebą, światopoglądem, prowadzeniem, lingwistyką, wartościami czy moralnością, różne są też czynniki, które powodują wpisanie na wyższy escort in london pułap. Co więcej, w zjednoczeniu z myślą Kena Vilbera, czyli Projektem Czterech Ćwiartek, każdy pułap można zaprezentować pod kątem cech psychologicznych, biologicznych, przetwarzania danych, stanów politycznych, prawa, środowiska, ustrojów ekonomicznych, zespoleń modnych, kombinatów, norm lub użytków. Składniki w następnych punktach, a teraz kwalifikacja rzędów.

Przetrwanie to pierwszy pułap, którego przeżywa nowo narodzony człowiek. Żyjąc w nim, nadzoruje się (przy podpory różnorakich) początkowymi instynktami, prywatnym bezpieczeństwem, potrzebuje przede każdym przetrwać – znajdować wodę, pokarm i ciepłe rejon, spełnić wymagania fizjologiczne. Kompletnie tak, jak zwierzęta. Kto postępuje, oprócz niemowląt, na tym poziomie? Ludzie starzy, bezdomni, ciężko schorowane pary, jednostki zażywający dragi obozy młodzieżowe lub po traumie. Zwykłą potrzebą ludzi na poziomie przetrwania jest oblężenie się ludźmi w pewnym miejscu, żeby wspólnie przetrwać, przeto wejdzie na następny rząd.


Człowiek grający na poziomie Rodu to osoba, która zacznie dbać o pewne, rodzime gniazdko, dzięki temu wspierając rodzaj. W przeciwieństwie do wcześniejszego, nie jest już taka bezbronna. Podporządkuje ona swoje żywota nakazom seniorskich ludzi, najczęściej osobistym antenatom. Pokazuje posłuszeństwo swojemu rodowi – rodzinie i przeważającym konwenansom. Pojawia się rozważanie czarodziejskie, ufność w święte miejsca, ceremoniały i fetysze. Jeżeli zauważysz ludzi wierzących w serafinów opiekunów, w czarodziejskie tradycje rodzinne, przesądy albo spotkasz członka gangu, gwardie sportowej albo spółki, to bardzo prawdopodobne, że funkcjonuje na pułapie plemienia/rodu. W pewnym momencie człowiek zaczyna się buntować i osiąga trzeci stopień – Żołdaka.

Wiarus umyka przed przewagą różnorakich, zaspokaja od razu własne stymulanty i zmysły, powodując sobie uciecha. Wymawia siebie, robi, co pragnie, kiedy i gdzie chce, bez względu na nic, bo nie jest okrojony przez konsekwencje. Mniema, że świat jest dżunglą, pełną zagrożeń i drapieżców. Walczy, pragnie panować, domaga się względzie i troski, żeby wszystko doglądać. Na tym pułapie postępuje zbuntowana młodzież, rodziny opracowujący odmiennymi albo angażujący się w „wyścig szczurów”. Kiedy wojak staje się zmęczony ciągłą bitwą, zaczyna poważać reguły, jest to zaczątek wejścia na poziom Systemu.

Osobowość na poziomie czwartym mniema, że życie ma sens, nurt i zamiar z góry nazwany. Wierzy w oddanie, boskie pomysły. Zacnie odczuje się w ładzie hierarchicznym, pobłaża mirom, w swoje żywota wnosi ład, bo według niej zapewni jej to przyszłą nagrodę (np. w niebie). Świetnie odnajduje się, gdy zna maksymie, maksymy, dlatego wymaga każdych żywotnych wskazówek i kodeksów czynienia. Jedną z najlepszych potrzeb jest ustanowienie rodziny, pewna posada i stabilność. Ludzi egzystujących na tym pułapie spotkasz w Kościele, wojsku, spółce, seriach prawicowych. Lecz zawsze z jakiejś teamy zacznie prać się Lider – czyli osobowość na poziomie piątym.

Lider nakręcony jest na sukces, pomysłowość, wzięcie rzeczy we osobiste ręce. Działa zgodnie z własnym interesem, tak, aby zwyciężyć. Wierzy, że progres i zmiana jest nieodłączna, poszukuje korzystniejszych wyjść, inżynierii czy metodzie działania. Często w jego wypowiedziach można znajdować takie wyrażenia jak: plan, triumf, autonomia. Lider poszukuje obszernego żywota, uczy się procedurą prób i niedoborów poprzez widzenie. Rodziny będące na tym pułapie rozróżniają się kreatywnością, rozpiętością w rozmyślaniu i funkcjonowaniach, mogą rozkazywać gromadą ludzi. Przykłady wydobędziesz w opcjonalnej kompanii, wśród managerów, pryncypałów albo kontrahentów. Jeśli chodzi o serie polityczne, wzorem jest lewica (stopień lidera i teamy). Przywódce po długiej gonitwie za komórkami, spełnieniami i dobrobytem, dzięki gotowości dzielenia się swoją wiedzą, wkraczają na poziom Teamu.

Jednostki, które funkcjonują na tym poziomie, zaczynają porcjować się swoim przejściem i inteligencją witalną. Chcą być wśród ludzi i podtrzymywać ich w funkcjonowaniach, budować organizmy dopuszczające sprawnie opiekować się wymagającym. Wdychają ludzi, ażeby uwalniali się od żądzy i zasadów, promują wspólnotowość i jedność. Na tym pułapie następuje odnowa duchowości, zagłębiania się w życie wewnętrzne prywatne i różnorakich. Jednostki na tym poziomie chętnie wypuszczają fundacje albo organizacje charytatywne, są mentorami dla pozostałych.Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page
news | about | armor | accessories | xena | forum | users | links | feedback | home
All content ©1998-2003, William Yu