HALLOWEEN COSTUME CONSTRUCTION
MENU
news
about
-armor
-accessories
-xena
forum
links


FORUM THREAD
Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page

(02/25/2013•22:04) tractopelle case [edit]carrOrettecheekly 
Jak to jest, że jedni osoby rozpatrują, że tylko wojując, potrafią cokolwiek osiągnąć, wyprzedzając momentalnych przewagi? Odmienni zarządzają się regułami, ładem, dla nich najważniejsza jest karność. Dlaczego jeszcze inne ludzie wchodzą w rolę zwycięzcy, nastawiają się na docieranie sukcesu, fundamentalny staje się status, wizerunek i zdolna materialne?

A co z tymi, którzy, dopełniając już wielu sprawie, kumulują się na rozdzielaniu wiedzą, roztaczają ochronę nad innymi, dążąc do zaradzenia warunków witalnych? Ripost na te dochodzenia podaruje koncepcja Szpul Dynamics opracowana przez Dona Becka i Chrisa Cowana, wcześniej postępująca też pod kategorię Horyzontalny Zalet Gravesa - stworzona przez Carla Gravesa.

Carl Graves na podstawie badań z tysiącami ludzi w wielu rejonach na Masie, często wracając do nich po wielu latach, wyjawił, że grupy te co mocny czas przechodzą na inny rząd intencjonalności, wkraczając na kolejny etap swojego trwania. Aktywizując wyższy poziom myśli, zabierają ze sobą escavatori usati kompletny ekwipunek przejść ze wcześniejszych stopni, przyswajając, dotykając i widząc więcej. Rządy Zalety Gravesa są pochodzeniem, cen witalnych, takich jak: rodzina, pieniądze, bezpieczeństwo, niepodległość, prostota, jakimi osobistości przewodzą się w żywocie. Zalet z kolei modelują dobory i motywację, oddziałują na to, co przetwarzamy i jak tworzymy sobie czas. Ponieważ świat dookoła nas coraz szybciej się przekształca, sztuka przywłaszczania się do rozkazujących warunków zaczyna wyrolować centralnego znaczenia. Wymagamy retuszować swoje grues zalecie i procedury rozmyślania tak, żeby pracować najkorzystniej w otaczającym nas środowisku, co wiąże się z koniecznością wypatrzenia i pojmowania coraz ogromniejszej doz materii. Dzięki egzaminowaniom, Graves stworzył koncepcję Rzędów, która podaruje dużo mądrości na temat tego, na którym etapie odkryją się i w którym trendzie przemieszczają się placówki, a w konsekwencji organizacje i zupełne ludzie.

Każda osobowość ma doświadczenie wynikające z egzystowania na wcześniejszych rzędach aż do bieżącego, na którym się znajduje. Dodatkowo wszystkie inne oddziaływają na nią dzięki innym ludziom, kulturze, mediom, adnotacjom, co pozwoli na aktywację kolejnego, lepszego pułapu. Na co dzień osobowość funkcjonuje na wszystkich dotychczasowych poziomach, ale jeden z nich w podarowanym momencie jest przeważające. Żaden z tych pułapów nie jest dogodniejszy ani gorszy, kluczową dawką jest efektywność podarowanego poziomu w konkretnym otoczeniu. Teoretycznie egzystowanie możliwość przeskoczenia np. o dwa horyzontalny, jednak nie wygramy drogocennej zdolności i doświadczenia, jakie namawialibyśmy, przebiegając na ominiętym etapie. Dlatego przyrodzonym procesem jest przepływ przez każdy stopień. Każdy z nich cechuje się inną motywacją, koniecznością, światopoglądem, wstrzymaniem, lingwistyką, wartościami czy moralnością, różne są też czynniki, które skutkują wejście na wyższy escort in london pułap. Co więcej, w połączeniu z myślą Kena Vilbera, czyli Okazem Czterech Ćwiartek, każdy pułap można opisać pod narożnikiem właściwości psychologicznych, biologicznych, produkowania wiadomości, stanów politycznych, prawa, otoczenia, układów oszczędnościowych, połączeń wytwornych, syndykatów, zasad lub użytków. Składniki w następnych artykułach, a teraz kwalifikacja rządów.

Przeżycie to pierwszy stopień, jakiego przeżywa nowo narodzony człowiek. Mieszkając w nim, nadzoruje się (przy obsługi różnych) podstawowymi instynktami, osobistym bezpieczeństwem, potrzebuje przede wszelkim przeżyć – znajdować wodę, wikt i czułe obszar, osiągnąć wymagania fizjologiczne. Zupełnie tak, jak zwierzęta. Kto postępuje, oprócz niemowląt, na tym pułapie? Jednostki starzy, bezdomni, ciężko chorowite ludzi, ludzie zażywający dragi obóz żeglarski albo po traumie. Zwykłą koniecznością ludzi na pułapie przeżycia jest oblężenie się ludźmi w pewnym obszarze, żeby wspólnie przeżyć, więc wpisze na następujący pułap.


Człowiek funkcjonujący na pułapie Rodu to osoba, która zacznie dbać o pewne, familiarne gniazdo, dzięki temu twierdząc gatunek. W przeciwieństwie do wcześniejszego, nie jest już taka bezradna. Podporządkuje ona swoje żywota rozkazom starszych ludzi, najczęściej własnym przodkom. Pokazuje posłuszeństwo swojemu rodowi – rodzinie i panującym trybom. Pojawia się dumanie czarodziejskie, wiara w sakralne miejsca, ceremoniały i amulety. Jeśli spostrzeżesz ludzi powierzających w aniołów opiekunów, w czarodziejskie tradycje familiarne, przesądy albo spotykasz członka gangu, gwardie sportowej albo spółki, to bardzo przypuszczalne, że funkcjonuje na poziomie plemienia/rodu. W pewnym momencie człowiek zaczyna się buntować i osiąga trzeci stopień – Wojownika.

Żołdak ucieka przed wyższością odmiennych, odpowiada od razu osobiste stymulanty i zmysły, sprawiając sobie uciecha. Wyraża siebie, robi, co pragnie, kiedy i gdzie zechce, bez aspektu na nic, bo nie jest obniżony przez ochrony. Mniema, że glob jest dżunglą, zupełną zagrożeń i drapieżców. Walczy, chce dominować, domaga się względzie i czujności, ażeby wszystko kontrolować. Na tym pułapie funkcjonuje zbuntowana młodzież, małżeństwa odrabiające odrębnymi albo angażujący się w „wyścig szczurów”. Kiedy wiarus staje się zmęczony nieustanną kampanią, rozpoczyna przestrzegać zasady, jest to zaczątek wstąpienia na rząd Ustroju.

Osobowość na pułapie czwartym mniema, że życie ma sens, trend i zamiar z szczyty ustalony. Wierzy w podarowanie, boskie plany. Świetnie odczuwa się w układu hierarchicznym, ulega autorytetom, w swoje życie nosi porządek, bo według niej zapewni jej to spodziewaną nagrodę (np. w niebie). Doskonale odnajduje się, gdy zna reguły, reguły, dlatego chce wszystkich witalnych wskazówki i kodeksów działania. Jedną z najważniejszych konieczności jest założenie rodziny, bezpieczna praca i stabilność. Ludzi egzystujących na tym poziomie spotkasz w Kościele, wojsku, spółce, seriach prawicowych. Lecz zawsze z jakiejś grupy zacznie walić się Lider – czyli osobowość na pułapie piątym.

Lider nakręcony jest na sukces, energia, wzięcie spraw we osobiste ręce. Odrabia zgodnie z własnym biznesem, tak, aby wygrać. Wierzy, że wzrost i przemiana jest nieodłączna, wyszukuje dogodniejszych wyjść, mechanik czy strategii funkcjonowania. Często w jego wypowiedziach można wydobyć takie wyrażenia jak: cel, triumf, niepodległość. Lider wyszukuje obszernego trwania, uczy się metodą prób i niedoborów poprzez znoszenie. Osobistości egzystujące na tym poziomie odróżniają się kreatywnością, elastycznością w mniemaniu i odrabianiach, potrafią kierować ekipą ludzi. Okazy znajdujesz w arbitralnej przedsiębiorstwie, wśród managerów, przywódców lub przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o serie polityczne, przypadkiem jest lewica (poziom lidera i grupy). Przywódce po długiej pogoni za zamiarami, przybyciami i dobrobytem, dzięki chęci dzielenia się swoją wiedzą, wstępują na poziom Teamu.

Osoby, które postępują na tym pułapie, startują dzielić się swoim przejściem i inteligencją żywotną. Życzą być wśród ludzi i asystować ich w manipulowaniem, konstruować ustroje pozwalające sprawnie opiekować się żądającym. Zachęcają ludzi, ażeby emancypowali się od chciwości i dogmatów, promują wspólnotowość i spójność. Na tym poziomie następuje odnowa duchowości, zagłębiania się w żywota krajowe osobiste i odrębnych. Goście na tym pułapie chętnie uruchamiają podstawy lub struktury charytatywne, są mentorami dla pozostałych.Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page
news | about | armor | accessories | xena | forum | users | links | feedback | home
All content ©1998-2003, William Yu