HALLOWEEN COSTUME CONSTRUCTION
MENU
news
about
-armor
-accessories
-xena
forum
links


FORUM THREAD
Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page

(03/02/2013•01:08) Grues [edit]carrOrettecheekly 
Jak to jest, że jedni osobistości uważają, że tylko wojując, mogą cokolwiek zdobyć, prognozując pośpiesznych korzyści? Różni nadzorują się regułami, rozkładem, dla nich najlepsza jest karność. Dlaczego jeszcze odmienne małżeństwa wkraczają w glebę zwycięzcy, nastawiają się na osiągnięcie sukcesu, istotny staje się status, obraz i zdolna materialne?

A co z tymi, którzy, dopełniając już wielu kwestyj, zbierają się na porcjowaniach mądrością, roztaczają pieczę nad drugimi, zmierzając do naprawienia warunków witalnych? Ripoście na te badania daje myśl Spiral Dynamics opracowana przez Dona Becka i Chrisa Cowana, wcześniej działająca też pod kategorię Poziomy Cen Gravesa - stworzona przez Carla Gravesa.

Carl Graves na bazie doświadczeń z tysiącami ludzi w wielu miejscach na Masy, często powracając do nich po wielu latach, wyjawił, że pary te co pewien czas przechodzą na odmienny rząd myśli, wkraczając na następny etap swojego trwania. Ożywiając lepszy stopień świadomości, zabierają ze sobą ruspe całkowity ładunek doświadczeń ze wcześniejszych rzędów, przyswajając, obmacując i przeżywając więcej. Poziomy Cenie Gravesa są źródłem, cen życiowych, takich jak: rodzina, pieniądze, bezpieczeństwo, autonomia, prostota, jakimi ludzie przewodzą się w życiu. Wartości z kolei odlewają typy i motywację, oddziaływają na to, co wykonujemy i jak zakładamy sobie czas. Gdyż glob dookoła nas coraz szybciej się zmienia, umiejętność przystosowywania się do królujących warunków zaczyna naciągać nadrzędnego znaczenia. Wymagamy regulować swoje Excavatrice zalet i metody myślenia tak, żeby funkcjonować najkorzystniej w ściskającym nas środowisku, co wiąże się z koniecznością wykrywania i uznania coraz potężniejszej liczby materyj. Dzięki badaniom, Graves stworzył ideę Pułapów, która daje dużo zdolności na przedmiot tego, na jakim etapie odkryją się i w jakim kierunku przemieszczają się jednostki, a w efekcie struktury i całkowite osobowości.

Wszelka osobowość ma doświadczenia wynikające z bycia na wcześniejszych poziomach aż do aktualnego, na którym się znajdzie. Równocześnie wszelkie drugie wpływają na nią dzięki pozostałym społeczeństwom, kulturze, środowiskom, wiadomościom, co pozwoli na aktywację następującego, lepszego pułapu. Na co dzień osoba funkcjonuje na każdych dotychczasowych pułapach, jednak jeden z nich w wiadomym momencie jest panujące. Żaden z tych poziomów nie jest wartościowszy ani gorszy, centralną dozą jest efektywność wiadomego pułapu w konkretnym środowisku. Teoretycznie bycie możność przeskoczenia np. o dwa rządy, lecz nie zdobędziemy cennej mądrości i doświadczeń, które przyjęlibyśmy, funkcjonując na ominiętym etapie. Dlatego przyrodniczym procesem jest przepływ przez każdy poziom. Każdy z nich charakteryzuje się odmienną motywacją, koniecznością, światopoglądem, postępowaniem, lingwistyką, wartościami czy etyką, inne są też faktory, które sprawiają dojście na wyższy escorts london stopień. Co więcej, w połączeniu z koncepcją Kena Vilbera, czyli Wzorem Czterech Ćwiartek, każdy stopień można zaprezentować pod rogiem cech psychologicznych, biologicznych, wytwarzania danych, stanów politycznych, uprawnienia, otoczenia, ustrojów oszczędnościowych, skontaminowań modnych, kombinatów, norm albo użytków. Elementy w następnych artykułach, a teraz kwalifikacja rzędów.

Przetrwanie to pierwszy pułap, którego przeżywa nowo narodzony człowiek. Żyjąc w nim, kieruje się (przy podpory pozostałych) pierwszymi instynktami, własnym bezpieczeństwem, postuluje przede wszelkim przeżyć – znajdować wodę, wikt i ciepłe rejon, spełnić konieczności fizjologiczne. Gruntownie tak, jak zwierzęta. Kto postępuje, oprócz niemowląt, na tym poziomie? Jednostki starzy, bezdomni, trudno niedysponowane osobistości, osobistości zażywający narkotyki obóz żeglarski albo po traumie. Przyrodzoną koniecznością ludzi na poziomie przeżycia jest okrążenie się ludźmi w bezpiecznym rejonie, aby wspólnie przetrwać, dlatego wejdzie na następny poziom.


Człowiek działający na poziomie Rodu to osobowość, która zacznie dbać o pewne, rodzinne gniazdko, dzięki temu przestrzegając rodzaj. W przeciwieństwie do wcześniejszego, nie jest już taka bezbronna. Podporządkuje ona swoje żywota regulaminom starszych ludzi, najczęściej prywatnym poprzednikom. Okazuje posłuszeństwo swojemu rodowi – rodzinie i władającym trybom. Pojawia się myślenie czarodziejskie, ufność w święte obszaru, obrzędy i amulety. Jeśli zauważysz ludzi zakładających w aniołów stróżów, w czarodziejskie tradycje rodzinne, przesądy lub spotykasz członka gangu, drużyny sportowej lub spółek, to bardzo wykonalne, że postępuje na poziomie plemienia/rodu. W pewnym momencie człowiek rozpoczyna się buntować i uzyska trzeci rząd – Wiarusa.

Wojak ucieka przed inicjatywą różnorakich, odpowiada od razu osobiste odruchy i zmysły, powodując sobie uciecha. Wypowiada siebie, czyni, co chce, kiedy i gdzie pragnie, bez aspektu na nic, bo nie jest opuszczany przez ochrony. Uważa, że glob jest dżunglą, całkowitą zagrożeń i drapieżców. Walczy, chce dominować, domaga się hołdu i opieki, aby wszystko monitorować. Na tym pułapie postępuje zbuntowana młodzież, rodziny odrabiające odrębnymi albo angażujący się w „wyścig szczurów”. Kiedy wojak staje się zmęczony trwałą kampanią, rozpoczyna szanować zasady, jest to początek wejścia na pułap Programu.

Osoba na poziomie czwartym zważa, że żywota ma sens, nurt i cel z szczyty określony. Wierzy w podarowanie, boże szkice. Porządnie czuje się w układu hierarchicznym, pobłaża autorytetom, w swoje życie nosi porządek, bo według niej zapewni jej to ewentualną nagrodę (np. w niebie). Doskonale odnajduje się, gdy zna zasadzie, zasady, dlatego postuluje wszelkich życiowych wskazówki i kodeksów zachowania. Jedną z najważniejszych konieczności jest ustanowienie rodziny, pewna posada i trwałość. Ludzi będących na tym poziomie spotykasz w Kościele, wojsku, korporacji, seriach prawicowych. Lecz zawsze z jakiejś teamu zacznie bić się Lider – czyli osoba na poziomie piątym.

Lider nakręcony jest na triumf, rzutkość, wzięcie rzeczy we osobiste ręce. Odrabia zgodnie z osobistym romansem, tak, żeby wygrywać. Wierzy, że progres i metamorfoza jest przyrodzona, poszukuje lepszych rozwikłań, mechanik czy procedurze operowania. Często w jego wypowiedziach można wydobyć takie wyrażenia jak: cel, triumf, niezależność. Lider przeszukuje obszernego życia, uczy się metodą prób i błędów poprzez doświadczanie. Jednostki egzystujące na tym poziomie odróżniają się kreatywnością, rozpiętością w dumaniu i odrabianiach, mogą rządzić grupą ludzi. Przykłady wykryjesz w arbitralnej spółce, wśród managerów, przywódców albo biznesmenów. Jeśli chodzi o partie polityczne, przykładem jest lewica (rząd lidera i teamy). Liderzy po długiej pogoni za planami, dosięganiami i dobrobytem, dzięki gotowości rozdzielania się swoją mądrością, wkraczają na rząd Gromady.

Ludzi, które postępują na tym pułapie, zaczynają partycypować się swoim doświadczeniem i inteligencją życiową. Zechcą być wśród ludzi i utrzymywać ich w działaniach, budować systemy dopuszczające sprawnie opiekować się żądającym. Inspirują ludzi, żeby uwalniali się od chciwości i dogmatów, awansują wspólnotowość i spójność. Na tym pułapie następuje odnowa duchowości, zagłębiania się w żywota duchowe prywatne i różnych. Osoby na tym pułapie ochoczo uruchamiają podstawy lub struktury charytatywne, są mentorami dla pozostałych.Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page
news | about | armor | accessories | xena | forum | users | links | feedback | home
All content ©1998-2003, William Yu