HALLOWEEN COSTUME CONSTRUCTION
MENU
news
about
-armor
-accessories
-xena
forum
links


FORUM THREAD
Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page

(03/04/2013•08:39) Excavatrices [edit]carrOrettecheekly 
Jak to jest, że jedni osobistości rozpatrują, że tylko walcząc, mogą cokolwiek dostać, przewidując szybkich przewagi? Wyraźni kierują się zasadami, porządkiem, dla nich najważniejsza jest dyscyplina. Dlaczego jeszcze odmienne ludzie wkraczają w rolę zwycięzcy, nastawiają się na wygrywanie triumfu, wspaniały staje się status, obraz i zdolna materialne?

A co z tymi, którzy, dopełniając już wielu afer, zbierają się na partycypowaniach nauką, roztaczają opiekę nad pozostałymi, zmierzając do wygładzenia warunków żywotnych? Ripoście na te badania podaruje koncepcja Szpul Dynamics opracowana przez Dona Becka i Chrisa Cowana, wcześniej grająca także pod nazwą Rzędy Ceny Gravesa - stworzona przez Carla Gravesa.

Carl Graves na bazie doświadczeń z tysiącami ludzi w wielu rejonach na Świecie, często powracając do nich po wielu latach, ujawnił, że goście te co pewien czas chodzą na różny poziom myśli, wkraczając na kolejny etap swojego życia. Aktywując lepszy pułap świadomości, zabierają ze sobą trattori agricoli usati pełny bagaż przejść ze wcześniejszych szczytów, przyswajając, odczuwając i doznając więcej. Horyzontalny Cen Gravesa są źródłem, zalet życiowych, takich jak: rodzina, pieniądze, bezpieczeństwo, autonomia, prostota, którymi ludzie wiodą się w życiu. Cen z kolejności odlewają dobory i motywację, oddziaływają na to, co wykonujemy i jak zakładamy sobie czas. Ponieważ glob dookoła nas coraz żwawiej się przekształca, umiejętność zmieniania się do rządzących warunków rozpoczyna wyruchać nadrzędnego uznania. Postulujemy zadowalać swoje tractopelle case zalety i strategie rozumowania tak, ażeby funkcjonować najkorzystniej w spowijającym nas środowisku, co wiąże się z potrzebą dostrzegania i docenienia coraz potężniejszej liczby aferze. Dzięki dociekaniom, Graves stworzył koncepcję Rzędów, która daje wiele nauce na przedmiot tego, na jakim etapie znajdują się i w którym kierunku poruszają się jednostki, a w efekcie organizacje i całkowite osób.

Wszelka osobowość ma doświadczenie wynikające z egzystowania na wcześniejszych rzędach aż do bieżącego, na jakim się znajdzie. Dodatkowo wszelkie inne oddziałują na nią dzięki innym ludziom, kulturze, mediom, adnotacjom, co zezwoli na aktywację następującego, wyższego pułapu. Na co dzień osoba funkcjonuje na wszelkich dotychczasowych szczytach, jednakże jeden z nich w danym momencie jest przeważający. Żaden z tych poziomów nie jest dogodniejszy ani gorszy, podstawową miarą jest efektywność wiadomego poziomu w konkretnym środowisku. Teoretycznie istnienie sposobność przeskoczenia np. o dwa pułapy, ale nie zwyciężymy kosztownej mądrości i doświadczenia, które otrzymalibyśmy, grając na ominiętym etapie. Dlatego rzeczywistym sporem jest przepływ przez każdy rząd. Każdy z nich charakteryzuje się różną motywacją, koniecznością, światopoglądem, oszczędzeniem, filologią, zaletami czy moralnością, odmienne są także czynniki, które wywołują wstąpienie na lepszy escort in london rząd. Co więcej, w zespoleniu z myślą Kena Vilbera, czyli Krojem Czterech Ćwiartek, każdy stopień można opisać pod narożnikiem własności psychologicznych, biologicznych, robienia informacji, stanów politycznych, uprawnienia, środowiska, układów gospodarczych, zespoleń modnych, syndykatów, zasad lub zwyczajów. Elementy w następnych przedmiotach, a teraz charakterystyka rzędów.

Przetrwanie to pierwszy pułap, jakiego przeżywa nowo narodzony człowiek. Trwając w nim, nadzoruje się (przy pomocy odrębnych) prymitywnymi instynktami, osobistym bezpieczeństwem, wymaga przede wszystkim przeżyć – wydobyć wodę, posiłek i zmysłowe obszary, wykonać prośby fizjologiczne. Zupełnie tak, jak zwierzaki. Kto postępuje, oprócz niemowląt, na tym poziomie? Osoby starzy, bezdomni, silnie chore społeczeństwo, osobistości zażywający narkotyki obozy żeglarskie albo po traumie. Przyrodniczą potrzebą ludzi na poziomie przetrwania jest okrążenie się ludźmi w pewnym rejonie, ażeby wspólnie przeżyć, więc wejdzie na następny rząd.


Człowiek funkcjonujący na poziomie Rodu to osoba, która zacznie dbać o pewne, familiarne gniazdko, dzięki temu twierdząc gatunek. W przeciwieństwie do wcześniejszego, nie jest już taka bezradna. Podporządkuje ona swoje życie przepisom dorosłych ludzi, najczęściej własnym przodkom. Okazuje posłuszeństwo swojemu rodowi – rodzinie i przeważającym trybom. Pojawia się rozważanie czarodziejskie, wiara w święte miejsca, obrzędy i talizmany. Jeśli spostrzeżesz ludzi przypuszczających w serafinów stróżów, w magiczne tradycje rodzinne, przesądy albo spotykasz członka gangu, gwardii sportowej albo spółek, to bardzo wykonalne, że funkcjonuje na pułapie plemienia/rodu. W pewnym momencie człowiek zaczyna się buntować i osiąga trzeci pułap – Wiarusa.

Wojak umyka przed dominacją różnych, zaspokaja od razu własne pomysły i zmysły, powodując sobie przyjemność. Wyraża siebie, czyni, co zechce, kiedy i gdzie pragnie, bez względu na nic, bo nie jest zredukowany przez konsekwencje. Zważa, że świat jest dżunglą, kompletną zagrożeń i drapieżców. Walczy, chce panować, domaga się hołdu i obserwacji, żeby wszystko nadzorować. Na tym pułapie postępuje zbuntowana młodzież, społeczeństwo obrabiający innymi lub angażujący się w „wyścig szczurów”. Kiedy wiarus staje się zmęczony nieustanną bitwą, zaczyna poważać reguły, jest to zaczątek wejścia na stopień Organizmu.

Jednostka na pułapie czwartym zważa, że życie ma sens, nurt i zamiar z góry ustalony. Wierzy w przeznaczenie, boże rysunki. Zacnie czuje się w ładu hierarchicznym, pobłaża prestiżom, w swoje życie przenosi ład, bo według niej zapewni jej to spodziewaną nagrodę (np. w niebie). Pięknie odnajduje się, gdy zna zasadzie, maksymy, dlatego chce wszelkich żywotnych wskazówki i kodeksów zachowania. Jedną z najważniejszych konieczności jest przyjęcie rodziny, bezpieczna posada i trwałość. Ludzi będących na tym poziomie spotkasz w Kościele, wojsku, spółki, seriach prawicowych. Ale zawsze z jakiejś ekipy zacznie lać się Lider – czyli osobowość na poziomie piątym.

Lider nakręcony jest na sukces, przedsiębiorczość, wzięcie kwestii we prywatne ręce. Operuje zgodnie z osobistym interesem, tak, aby wygrać. Wierzy, że progres i modyfikacja jest przyrodzona, wyszukuje dogodniejszych wyjść, techniki czy procedurze operowania. Często w jego wypowiedziach można znajdować takie wyrażenia jak: plan, sukces, autonomia. Lider poszukuje obfitego żywota, uczy się metodą prób i lapsusów poprzez znoszenie. Osoby będące na tym poziomie rozróżniają się kreatywnością, rozpiętością w rozważaniu i operowaniach, mogą administrować ekipą ludzi. Przykłady wydobędziesz w przypadkowej przedsiębiorstwie, wśród managerów, wodzów albo kontrahentów. Jeżeli chodzi o grupy polityczne, modelem jest lewica (poziom lidera i teamu). Liderzy po długiej pogoni za komórkami, dopłynięciami i dobrobytem, dzięki gotowości dzielenia się swoją zdolnością, wchodzą na pułap Teamy.

Jednostki, które działają na tym poziomie, zaczynają rozdzielać się swoim doświadczeniem i mądrością witalną. Pragną być wśród ludzi i uczestniczyć ich w działaniach, opracowywać układy aprobujące sprawnie opiekować się postulującym. Natchną ludzi, aby emancypowali się od żądzy i dogmatów, promują wspólnotowość i jedność. Na tym pułapie następuje odnowa duchowości, zagłębiania się w życie domowe własne i różnorakich. Społeczeństwo na tym pułapie chętnie rzucają podstawy lub organizacje miłosierne, są mentorami dla pozostałych.Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page
news | about | armor | accessories | xena | forum | users | links | feedback | home
All content ©1998-2003, William Yu