HALLOWEEN COSTUME CONSTRUCTION
MENU
news
about
-armor
-accessories
-xena
forum
links


FORUM THREAD
Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page

(03/06/2013•03:11) Grues [edit]carrOrettecheekly 
Jak to jest, że jedni osoby uważają, że tylko walcząc, potrafią cokolwiek zwyciężyć, przewidując natychmiastowych zalety? Pozostali nadzorują się regułami, porządkiem, dla nich najlepsza jest karność. Dlaczego jeszcze inne goście wstępują w glebę zdobywcy, nastawiają się na realizowanie sukcesu, wspaniały staje się status, portret i zacna materialne?

A co z tymi, którzy, dokonując już wielu istocie, zbierają się na partycypowaniach nauką, roztaczają uwagę nad pozostałymi, rozciągając do kompensowania warunków witalnych? Replice na te egzaminowania podaruje koncepcja Spiral Dynamics opracowana przez Dona Becka i Chrisa Cowana, wcześniej grająca również pod kategorię Szczyty Cenie Gravesa - stworzona przez Carla Gravesa.

Carl Graves na podstawie sprawdzań z tysiącami ludzi w wielu obszarach na Mas, często wracając do nich po wielu latach, wyjawił, że ludzie te co znany czas przemijają na inny pułap myśli, wstępując na kolejny etap swojego życia. Przyspieszając lepszy rząd intencjonalności, biorą ze sobą escavatori cingolati usati pełny bagaż badań ze wcześniejszych rzędów, przyswajając, czując i przeżywając więcej. Stopnie Zalet Gravesa są pochodzeniem, cen witalnych, takich jak: rodzina, pieniądze, bezpieczeństwo, autonomia, prostota, którymi osobistości prowadzą się w żywocie. Cenie z sekwencji formują dobory i motywację, oddziałują na to, co fabrykujemy i jak zawiązujemy sobie czas. Bowiem świat dookoła nas coraz prędzej się przerabia, zdolność przyswajania się do rozkazujących warunków zaczyna kłamać nadrzędnego znaczenia. Potrzebujemy dopasowywać swoje chariots élévateurs cenie i metody myślenia tak, aby żyć najkorzystniej w ściskającym nas środowisku, co wiąże się z koniecznością wykrywania i przyswajania coraz potężniejszej sumy afer. Dzięki badaniom, Graves stworzył koncepcję Poziomów, która podaruje sporo zdolności na temat tego, na jakim etapie znajdą się i w którym nurcie przemieszczają się placówki, a w konsekwencji struktury i zupełne ludzie.

Wszelka jednostka ma doświadczenia powstający z egzystowania na wcześniejszych szczytach aż do aktualnego, na jakim się znajduje. Równocześnie wszystkie pozostałe wpływają na nią dzięki pozostałym ludziom, kulturze, środowiskom, informacjom, co pozwoli na aktywację następnego, wyższego poziomu. Na co dzień osobowość postępuje na wszystkich dotychczasowych szczytach, lecz jeden z nich w podarowanym momencie jest panujące. Żaden z tych pułapów nie jest wspanialszy ani gorszy, podstawową ilością jest efektywność podarowanego pułapu w konkretnym środowisku. Teoretycznie egzystowanie alternatywę przeskoczenia np. o dwa rządy, jednakże nie zyskamy kosztownej wiedzy i doświadczeń, które uzyskalibyśmy, działając na ominiętym etapie. Dlatego naturalnym sporem jest przepływ przez każdy stopień. Każdy z nich cechuje się odmienną motywacją, potrzebą, światopoglądem, ochronieniem, filologią, zaletami czy etyką, różne są również czynniki, które czynią wejście na wyższy london escorts rząd. Co więcej, w zjednoczeniu z myślą Kena Vilbera, czyli Projektem Czterech Ćwiartek, każdy pułap można przedstawić pod kątem jakości psychologicznych, biologicznych, fabrykowania wiadomości, stanów politycznych, uprawnienia, otoczenia, programów gospodarczych, skontaminowań szykownych, kontaktów, norm lub konwenansów. Składniki w następnych paragrafach, a teraz charakterystyka szczytów.

Przeżycie to główny pułap, którego doświadcza nowo narodzony człowiek. Trwając w nim, kieruje się (przy obsługi różnorakich) prymitywnymi instynktami, własnym bezpieczeństwem, chce przede wszystkim przeżyć – znajdować wodę, posiłek i ciepłe rejon, osiągnąć konieczności fizjologiczne. Doskonale tak, jak zwierzęta. Kto postępuje, oprócz niemowląt, na tym pułapie? Osoby starzy, bezdomni, ciężko chore grupa, jednostki zażywający narkotyki rejsy albo po traumie. Zwyczajną koniecznością ludzi na poziomie przetrwania jest sąsiedztwo się ludźmi w pewnym miejscu, żeby wspólnie przeżyć, przeto wpisze na następujący rząd.


Człowiek działający na pułapie Rodu to jednostka, która zacznie dbać o bezpieczne, familiarne gniazdo, dzięki temu przechowując gatunek. W przeciwieństwie do wcześniejszego, nie jest już taka bezradna. Podporządkuje ona swoje żywota nakazom starszych ludzi, najczęściej osobistym poprzednikom. Okazuje posłuszeństwo swojemu rodowi – rodzinie i panującym uzusom. Pojawia się rozważanie magiczne, ufność w święte miejsca, ceremoniały i talizmany. Jeśli zanotujesz ludzi przypuszczających w aniołów portierów, w czarodziejskie tradycje familiarne, przesądy albo spotykasz członka gangu, gwardii sportowej albo spółki, to bardzo możliwe, że postępuje na pułapie plemienia/klanu. W pewnym momencie człowiek zaczyna się buntować i dosięga trzeci poziom – Żołdaka.

Żołdak ucieka przed dominacją innych, odpowiada od razu osobiste bodźce i zmysły, powodując sobie przyjemność. Wymawia siebie, robi, co pragnie, kiedy i gdzie chce, bez aspektu na nic, bo nie jest okrojony przez ochrony. Zważa, że glob jest dżunglą, zupełną zagrożeń i drapieżców. Walczy, pragnie panować, domaga się szacunku i troski, żeby wszystko nadzorować. Na tym poziomie postępuje zbuntowana młodzież, małżeństwa fałszujące odmiennymi lub angażujący się w „wyścig szczurów”. Kiedy wojak staje się zmęczony trwałą batalią, zaczyna cenić maksymy, jest to zaczątek wstąpienia na stopień Układu.

Osobowość na pułapie czwartym mniema, że życie ma sens, styl i cel z szczyty ustalony. Wierzy w oddanie, boskie zamiary. Wyśmienicie odczuje się w porządku hierarchicznym, pobłaża mirom, w swoje życie wnosi porządek, bo według niej zapewni jej to przyszłą nagrodę (np. w niebie). Dobrze odnajduje się, gdy pozna zasadzie, reguły, dlatego wymaga wszelakich żywotnych wskazówek i kodeksów działania. Jedną z najznaczniejszych potrzeb jest przeczucie rodziny, bezpieczna posada i trwałość. Ludzi egzystujących na tym poziomie spotykasz w Kościele, wojsku, spółek, ekipach prawicowych. Lecz zawsze z jakiejś teamu zacznie walić się Lider – czyli osobowość na pułapie piątym.

Lider nastawiony jest na triumf, inicjatywa, wzięcie rzeczy we prywatne ręce. Operuje zgodnie z prywatnym biznesem, tak, ażeby zwyciężać. Wierzy, że progres i przeróbka jest przyrodzona, przeszukuje korzystniejszych rozwikłań, techniki czy metodzie działania. Często w jego wypowiedziach można znaleźć takie wyrażenia jak: plan, triumf, niepodległość. Lider wyszukuje dostatniego żywota, uczy się procedurą prób i braków poprzez doświadczanie. Grupa będące na tym pułapie wyróżniają się kreatywnością, rozpiętością w rozmyślaniu i odrabianiach, potrafią kierować gromadą ludzi. Okazy wykryjesz w opcjonalnej przedsiębiorstwu, wśród managerów, szefów albo przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o ekipy polityczne, wzorem jest lewica (poziom lidera i teamy). Przywódce po długiej pogoni za komórkami, osiąganiami i dobrobytem, dzięki chęci partycypowania się swoją nauką, wstępują na pułap Grupy.

Osoby, które postępują na tym poziomie, zaczynają partycypować się swoim doświadczeniem i inteligencją życiową. Raczą być wśród ludzi i asystować ich w odpracowywaniem, zaprojektować organizmy pozwalające sprawnie opiekować się potrzebującym. Zachęcają ludzi, żeby wyzwalali się od chciwości i zasadów, promują wspólnotowość i jedność. Na tym poziomie następuje odnowa duchowości, zagłębiania się w życie duchowe osobiste i różnych. Małżeństwa na tym pułapie ochoczo pobudzają podstawy lub struktury filantropijne, są mentorami dla innych.Post Reply | Return to Forum Index | Return to Main Page
news | about | armor | accessories | xena | forum | users | links | feedback | home
All content ©1998-2003, William Yu